İzmir Tabip Odası: Kızamık olgularında artış var

Photo of author

By admin

İzmir Tabip Odası, ” İzmir‘de kızamık olgularında bir miktar artış bulunduğu gözlenmektedir. Meslektaşlarımızın paylaştığı gözlemler dışında elimizde sayısal veri bulunmamaktadır. Aşı ile önlenebilir bir çocukluk çağı hastalığı olan kızamık, bağışıklığı olmayan duyarlı topluluklarda ölümcül sonuçlar doğurabilecek bir tehdit oluşturmaktadır. Şu ana dek İzmir özelinde ölümlü vaka bildirilmemiştir” açıklamasını yaptı.

İzmir Tabip Odası, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kızamık hastalığı ile ilgili sosyal medya paylaşımlarının ardından bugün yazılı açıklama yaptı. İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu adına Genel Sekreter Yüce Ayhan tarafından yapılan açıklama şöyle:

“İzmir’de kızamık olgularında bir miktar artış bulunduğu gözlenmektedir. Meslektaşlarımızın paylaştığı gözlemler dışında elimizde sayısal veri bulunmamaktadır. Aşı ile önlenebilir bir çocukluk çağı hastalığı olan kızamık, bağışıklığı olmayan duyarlı topluluklarda ölümcül sonuçlar doğurabilecek bir tehdit oluşturmaktadır. Şu ana dek İzmir özelinde ölümlü vaka bildirilmemiştir.

“SORUNUN KAYNAĞI, TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANAMAYAN KİŞİLERİN VARLIĞIDIR”

Olguların kümelendiği toplulukların, deprem sonrası ilk anda artan toplumsal hareketlilik ve birinci basamak sağlık hizmetlerindeki geçici aksamaya maruz kalan kesimler ve düzensiz göç nedeniyle ülkemizde yerleşmiş, ancak birinci basamak hizmetlerine entegrasyonu sağlanmamış göçmenlerin olması beklenen bir durumdur. Bazı basın organlarında sorunun sebebi olarak sığınmacıların öne çıkarılması yanlış bir tutumdur. Sorunun kaynağı, temel sağlık hizmetlerinden yararlanamayan kişilerin varlığıdır. Çözümün ise aşılama hizmetlerinin toplumun her kesimine hızla ulaştırılması, tüm kesimlerin temel sağlık hizmetlerinden eşit ve adil biçimde yararlandırılması olacağı açıktır.

“AŞI REDDİ, KİŞİSEL HAKLAR ARASINDA KABUL EDİLMEMELİDİR”

Bir diğer sorun ise aşı reddinin bir hak olarak tanınmasıdır. Toplumsal etkileri nedeniyle aşı reddi, kişisel haklar arasında kabul edilmemelidir. Aşı reddi nedeniyle ortaya çıkan olguların toplumun diğer bireyleri açısından bir tehdit oluşturması kaçınılmazdır. Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca, ülkemizde kızamık açısından bir sorun olmadığı açıklamasını yapmakla birlikte sayısal veri paylaşmamıştır. Beklentimiz, kızamık olgu sayılarının ve aşılanma oranlarının uzmanlık dernekleri ve TTB ile şeffaf bir biçimde paylaşılmasıdır. Ayrıca bakanlığın aşı takvimine ilişkin tavsiye kararını standart uygulama haline getirmesi de uygun olacaktır.”

Kaynak: ANKA / Sağlık

Yorum yapın

hivevape.com mcswizzlespuff.com vozol puff time